Lifestyle

นวัตกรรมด้านสุขภาพ
การแพทย์ และสังคมผู้สูงอายุ

มหกรรมจับคู่ครั้งใหญ่ระหว่าง นักคิดที่มี Idea ดี ๆ กับนักปฏิบัติฉบับ Ido
มาเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง

กับ 5 สาขานวัตกรรมที่คุณเลือกได้

เหลือเวลาในการสมัครเข้าร่วมเป็น Ido และ Idea เพียง!

ลงทะเบียนค้นหาพาร์ตเนอร์ที่นี่ แล้วพบกันวันจริง 7 ธ.ค. นี้

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 (จามจุรี 10) เวลา 9.00 น.-17.00 น.